صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Guideline of abstract preparationراهنمای ارسال مقاله

 راهنمای تهیه چکیده مقاله

چکیده مقالات تنها به زبان انگلیسی قابل پذیرش می‌باشند. چکیده باید به نحوی تدوین گردد که بتواند خواننده را در جریان کلیات پژوهش، روش کار و نتایج بدست آمده قرار دهد.

همه چکیده مقالات ارائه شده، ملزم به رعایت راهنمای نگارش که در ذیل می‌آید می‌باشند. در صورتی که دستورالعمل ذیل در تهیه چکیده رعایت نگردد، کنگره از داوری آنها معذور بوده، جهت اصلاح و تدوین مجدد به نویسنده عودت داده خواهد شد.

عنوان

عنوان باید تا حد امکان مختصر، اما بدون ابهام و جامع باشد. تا حد امکان، سعی شود کلمات اختصاری در عنوان مورد استفاده قرار نگیرد. اما اگر گریزی از استفاده از کلمات اختصاری نباشد، این کلمات باید در متن چکیده توضیح داده شوند.

فهرست نویسندگان و وابستگی سازمانی

ابتدا نام و سپس نام خانوادگی نویسندگان در فهرست آورده شود و بین نام نویسندگان از علامت ویرگول استفاده شود. فهرست نویسندگان باید در یک پاراگراف واحد تدوین گردد. وابستگی سازمانی نویسندگان در پاراگرافی مجزا تدوین شود و با عدد بالانویس به نویسنده مربوط ارجاع داده شود.

نویسنده مسئول با علامت ستاره (*) مشخص شده، نشانی مؤسسه، شماره تلفن و نشانی ایمیل ایشان ذکر گردد.

متن

چکیده به صورت یک پاراگراف واحد با حداکثر 300 کلمه تدوین گردد. در گزارش تحقیقات اصیل، چکیده باید با جمله‌ای که مسأله منجر به تحقیق را بیان می‌کند آغاز شود و بدنبال آن، خلاصه‌ای از روش کار، خلاصه‌ای از یافته‌های اصلی پژوهش و نتایج حاصل را ارائه نماید. در صورتیکه پیشنهاد خاصی مورد نظر نویسندگان می‌باشد، در انتهای چکیده، به طور مختصر، عنوان نمایند. در مورد چکیده‌های مروری، متن باید با بیان سابقه موضوع مورد بحث آغاز گردد. چکیده‌های مروری باید به چالش‌های مبتلی به و راه‌های احتمالی رفع آنها بپردازند. از ارجاع به سایر مقالات و ذکر کلمات اختصاری بدون توضیح آنها خودداری شود. در صورت استفاده از کلمات اختصاری، در اولین مورد کاربرد، عنوان کامل آنها ذکر شود. از ذکر تشکر یا حمایت‌های مالی در چکیده خودداری شود. لطفاً دقت شود در صورتیکه چکیده تدوین شده، فاقد انشای قابل قبول باشد، وارد فرآیند داوری نشده، جهت اصلاح به نویسنده عودت داده می‌شود.

کلیدواژگان

حداقل سه و حداکثر شش کلیدواژه در انتهای چکیده آورده شود.

 

برای ارسال مقاله مروری، متن مقاله، در قسمت Background and Aim قرار بگیرد و سایر قسمتها را با علامت (_) پر کنید.


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 84
ماه جاری 2799
کل مراجعات 73480